محتوا
   
کارآموزان گرامی

برای ثبت نام در دوره های آموزشی موسسه پویانوین

1-هزینه دوره را به حساب 3576-4736-9972-6037  حکیمه مختاربندیانزاده واریز نمایید.

2-اسکن فیش واریزی

3-نام دوره ثبت نامی

4-اسکن عکس پرسنلی

5-اسکن کارت ملی

6-آدرس دقیق پستی

7-کدپستی

8-تلفن ثابت و همراه

خود را به جیمیل pooyanovin10@gmail.com یاشماره 09163227577 واتس اپ ارسال نمایید.
سپس مشاورین ما باشما تماس حاصل می نماینید.


محتوا
محتوا