محتوا
   
کارآموزان گرامی

برای ثبت نام در دوره های آموزشی موسسه پویانوین

1-هزینه دوره را به حساب 3576-4736-9972-6037  حکیمه مختاربندیانزاده واریز نمایید.
2-اسکن فیش واریزی
3-نام دوره ثبت نامی
4-اسکن عکس پرسنلی
5-اسکن کارت ملی
6-آدرس دقیق پستی
7-کدپستی
8-تلفن ثابت و همراه
خود را به جیمیل pooyanovin10@gmail.com یاشماره 09163227577 واتس اپ ارسال نمایید.
سپس مشاورین ما باشما تماس حاصل می نماینید.


محتوا
محتوا