آن دسته از کارآموزان پویانوین در سراسر کشور که ارزیابی پایان دوره آنها توسط موسسه انجام گردیده در صورت نقص مدارک ثبت نامی در اسرع وقت نسبت به تکمیل و ارسال به پست الکترونیک موسسه جهت صدور گواهینامه اقدام نمایند
بسته های آموزش مکاتبه ای در سراسر کشور
دریافت آموزش ها بدون نیاز به حضور در کلاس
اعطای گواهینامه معتبر بین المللی قابل استعلام
صدور معرفی نامه رسمی جهت اشتغال به کار


                           
   دستیار دندانپزشک                                        تکنسین داروخانه                                         
کمک پرستار                                               مراقبت از پوست و مو