پویانوین :

موسسه پویانوین گروهی است متشکل از متخصصین کارآفرینی، علوم اجتماعی، علوم پزشکی و مهندسی که با هدف شناسایی دقیق روش های ایجاد کسب و کار و ارائه آموزش های تخصصی لازم به منظور آماده سازی نیروهای متخصص و آموزش دیده در راستای پرکردن فضاهای شغلی موجود در جامعه امروز -که شاید افراد مناسب انگشت شماری برای این فضاها وجود داشته باشند- گرد هم آمده اند.
در پویانوین این تفکر حاکم است که در جامعه برای همه کار وجود دارد ولی در حال حاضر بین نیروهای کاری و آموزش هایی که در طول سالیان تحصیل دریافت کرده اند با مشاغلی که برای آنها نیاز به نیروی انسانی داریم تناسب منطقی و معقولی مشاهده نمیشود.
در حقیقت معضل اصلی عدم تناسب بین عرضه و تقاضا در بازار کار امروز جامعه میباشد.
در پویانوین همیشه از خود شروع میکنیم و تقصیر را بر گردن جامعه و مسئولین نمی اندازیم.
امیدواریم با استعانت از درگاه حق تعالی و همراهی شما عزیزان هرچه بیشتر در رسیدن به اهداف مشخص شده موفق باشیم.