کارآموز گرامی!

برای خرید هریک از بسته های آموزشی پویانوین و ثبت نام در دوره آموزش مکاتبه ای مربوطه میتوانید هزینه دوره را از یکی از روش های زیر:
  • پرداخت حضوری در بانک ملی (تکمیل فیش واریزی)
  • پرداخت غیرحضوری (از طریق دستگاه های خودپرداز، همراه بانک و یا انتقال وجه اینترنتی)
به شماره کارت
6037-9972-4736-3576
به نام خانم مختاربندیان زاده

واریز و سپس برای تکمیل مراحل ثبت نام مشخصات دقیق خود شامل نام و نام خانوادگی ، کد ملی ، شماره همراه ، آدرس دقیق پستی اسکن عکس پرسنلی وکارت ملی خود را به همراه مشخصات واریزی به pooyanovin10@gmail.com ایمیل نمایید .
هزینه هر دوره 290 هزارتومان + 60 هزارتومان هزینه صدور و ارسال گواهینامه می باشد.